Jeg er et læringsverktøy for å øve på norske språklyder. Kanskje vi kan lære sammen?

Lytt med MOMME

Momme-kortene er et sett med artikulasjonstegninger for de 14 språklydene som gjennomgås i boka «Momme og de tidlige språklydene». Her kan dere lytte til språklydene og øve på artikulasjonstillingene som Momme viser.

Hvordan bruke MOMME

Momme kan brukes sammen med alle barn, uansett hvor langt eller kort de er kommet i sin språklydutvikling. Innholdet er nyttig for små barn med lite variasjon i lydbruk, for å gjøre dem oppmerksomme på lyd- og lydforskjeller.

Sjekk ut MOMME boka

«Momme og de tidlige språklydene” er et pedagogisk verktøy som hjelper til i barns innlæring av norske språklyder. Boka gjennomgår 14 språklyder som er forventet at barn etablerer tidlig i sin språklydutvikling.