Bestill MOMME BOKA

Bamse er forsvunnet! Bli med Momme på en spennende tur på let etter Bamse. På turen møter Momme på forskjellige dyr og vesener som lager ulike språklyder.

“Momme og de tidlige språklydene” er et pedagogisk verktøy som hjelper til i barns innlæring av norske språklyder. Boka gjennomgår 14 språklyder som er forventet at barn etablerer tidlig i sin språklydutvikling.

Fleksibelt verktøy!

En trenger ikke følge en nøyaktig oppskrift for å få utbytte av boka. Den voksne kan imidlertid bruke seg selv for å få frem ulike pedagogiske mål. Momme kan brukes sammen med alle barn, uansett hvor langt eller kort de er kommet i sin språklydutvikling.